Boston Entrepreneur Subu Kota Donates $1 Million to the Samarthanam Trust to Promote Cricket …

SOUTHBOROUGH, MA—Boston entrepreneur Subu Kota, founder and CEO of the Boston Group USA, on Saturday announced to donate $1 million to …
Read more: Boston Entrepreneur Subu Kota Donates Million to the Samarthanam Trust to Promote Cricket …