Pankaj Gupta, founder of Oxxy Healthcare receives Entrepreneur of the Year award

Oxxy Healthcare founder Pankaj Gupta has received the Entrepreneur of the Year award at the Leadership Award 2018. Gupta has set up several …
Read more: Pankaj Gupta, founder of Oxxy Healthcare receives Entrepreneur of the Year award